Sterre's mode & fashion blog

Mah-jong: een denksport en gezelschapsspel in één!

Oorsprong van het mah-jong spel

Het mah-jong spel is een gezelschapsspel van Chinese oorsprong van meer dan tweeduizend jaar oud. De naam mah-jong betekent in het Nederlands Kibbelende Mus, omdat het husselen van de spelstenen een geluid maakt dat vergelijkbaar is met kibbelende mussen. Er zijn vele theorieën over wie het spel heeft uitgevonden, echter is het tot op het heden nog steeds niet duidelijk wie de bedenker is van het mah-jong spel. Het is een populaire spel dat door jong en oud wordt gespeeld in China. Via Chinese migranten is het spel rond 1885 geïntroduceerd in Amerika en sindsdien is het razend populair geworden. Vaak wordt mah-jong in Westerse landen online gespeeld terwijl het in Aziatische landen, zoals in China, Hong Kong, Japan en Korea, vaak in huiselijke kring wordt gespeeld. Toernooien worden vaak gehouden in parken, cafés en speciale verenigingen. In Nederland is er zelfs een mah-jong bond opgericht voor liefhebbers en fanatiekelingen van deze interessante denksport.

Spelregels en speelmateriaal

Het mah-jong spel bestaat uit 136 stenen (waarvan er op elk een karakter of beeld is ingegraveerd), twee dobbelstenen en vier stokken om de spelstenen op te plaatsen. Degene die met het spel begint, krijgt de stok met de afwijkende kleur om de ‘’leidende wind’’, ofwel de Oostenwind aan te duiden.

Stenen

De stenen zijn onderverdeeld in zogenoemde series. Er zijn totaal vijf series waaronder bamboe, kringen, tekens, wind stenen en draken. De series van bamboe, kringen en tekens bevatten negen stenen. De serie van de wind stenen heeft vier stenen. De serie van de draken kent enkel drie stenen.

Beginsituatie

De stenen worden eerst geschud. Daarna maakt ieder speler een muur van zeventien stenen in de lengte en twee stenen in de hoogte. De vier muren worden tegen elkaar aangeschoven om een vierkant te vormen. De speler die de hoogste punten gooit met de dobbelstenen, wordt de Oostenwind. Daaropvolgend de Zuidenwind, de Westenwind en de Noordenwind.

Mah-jong combinaties

Door de jaren heen kent het mah-jong spel in elk land verschillende varianten. Echter is er in 1937 een landelijk spelregelboek geschreven waarin officiële spelregels zijn vastgelegd.

Het spel wordt voornamelijk gespeeld met vier personen, waarbij ieder voor zichzelf speelt. Het doel van het spel is om mah-jong te maken, wat betekent een zo hoog mogelijk aantal punten te behalen. Een speler bereikt mah-jong door het maken van combinaties, deze zijn:

- Chow: drie opeenvolgende genummerde stenen van dezelfde serie (bamboe, kringen of tekens)

- Pung: drie dezelfde stenen van dezelfde serie (voorbeeld: 3x kringen 3)

- Kong: vier dezelfde stenen van dezelfde serie (voorbeeld: 4x bamboe 4)  


Delen